Close

24 maart 2015

Ene tip van Marcus!

Gij zult moeten overweghen, Gaat gij marschen in Vlaardingh?

Voorts bepahlen…wilt gij gaahn door diephen dahlen.

Al deescghen hoofdbrehkers overwonnen…… 

Isgh ene haringh en pilsch uwe prijsh en isch het feest begonnen!!!!

Marcus Den Wildenmaens 1698-1783