Close
De Haring en Bier wandeltocht
De Haring en Bier wandeltocht (voluit: Warmelo & Van der Drift Haring en Bier wandeltocht, naar onze hoofdsponsor) is een wandeltocht in en om Vlaardingen. Het doel van deze jaarlijkse tocht is eigenlijk het zoeken naar een excuus voor een leuk feestje met zoveel mogelijk gelijkgestemden. Daartoe worden jaarlijks een route van 75.000 haringen en 125.000 haringen uitgezet die de wandelaar een blik gunnen op bekende, maar ook zeker onbekende stukjes van deze mooie gemeente.
Organisatie
De organisatie van de Haring en Bier wandeltocht is in handen van Het Blauwe Vaasje. Naast Het Blauwe Vaasje zijn tijdens de dag vele vrijwilligers in touw om dit evenement mogelijk te maken.
Historie
De Haring en Bier wandeltocht werd 5 juni 2010 voor het eerst georganiseerd ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum van “Het Blauwe Vaasje”.
Het Blauwe Vaasje
Het Blauwe Vaasje is een ongeorganiseerd collectief met lieden van zeer uiteenlopend pluimage, maar met één passie: af en toe een lekker stukje wandelen. Het Blauwe Vaasje is geen vereniging, je kan er geen lid van worden. Wie er allemaal onderdeel van zijn weten de meeste Vazen zelf niet eens, en dat doet er eigenlijk ook niet toe.
Ook Blauwe Vaasjes ontstaan
Join the pipe
Ter gelegenheid van de 5e Warmelo en van der Drift – Haring & Bier Wandeltocht (2014) hebben de wandelvrienden van het Blauwe Vaasje, met medewerking van Gemeente Vlaardingen, medewandelaars en diverse sponsors zich ingezet voor dit duurzaam aandenken in de vorm van een openbaar watertappunt in Vlaardingen. Met de aanschaf van deze watertap worden niet alleen de dorstige Vlaardingers bediend, tegelijkertijd wordt er ook een waterontwikkelingsproject in Burundi financieel mee ondersteund. Schoon en gratis drinkwater dus voor iedereen!
Join-the-pipe.org
Marcus Den Wildenmaens
Het geslacht Den Wildenmaens kent een lange historie als het gaat om wandelen. Al vanuit de vroege 12e eeuw zijn aanwijzingen gevonden die er op wijzen dat deze familie, onder het genot van ‘Haringh ende Bier’, zich bezighield met het organiseren van ‘marschen in Vlaardingh’. Sommigen zeggen dat bij de organisatie van de HBW nog steeds nazaten van deze familie betrokken zijn, en dat de Blauwe Vaas een laat 15e eeuws familie erfstuk is…. Het enige dat wij kunnen zeggen is…. Mari!
Wildenmaens' quotes